سرخط خبرها :
یکشنبه 19 اردیبهشت 1395 / 12:51|کد خبر : 654|گروه : فرهنگی

معلم سقزی، امواج مردانگی را به ساحل مدرسه کشاند

دانش آموز معلول سقزی: داشتن یک ویلچر خوب یکی از آرزوهای من است

دانش آموز معلول سقزی: داشتن یک ویلچر خوب یکی از آرزوهای من است

سرحد جان کاش پا قابل بخشیدن بود، آن زمان نه تنها معلمانت بلکه همه داوطلب بخشیدن بودن و این بخشش را فقط معلم تو به همه آموخت پس بدان که پاهای تو خوب شدنیست و تو می توانی.

به گزارش خبرنگار گولان سقز، گذرم به کوی مدرسه شهید ترکمان افتاد که دیدن یک صحنه واقعا توجه مرا به خودش جلب کرد. ماشینی وارد حیاط مدرسه شد. سپس مرد میانسالی از ماشین پیاده شد و به سمت صندوق عقب آن رفت و یک ویلچر را از آن در آورد و پسر بچه ای را که داخل ماشین بغل کرد و وی را برروی ولیچر نشاند و بعد با زنی که همراهشان بود خداحافظی کردند. زن به سمت بیرون مدرسه آمد و آنان نیز وارد مدرسه شدند.

ناخودآگاه ندایی در درونم بهم گفت که بروم از آن خانم بپرسم که چه نسبتی با اون پسر و مرد دارد؟! کمی مردد بودم، نزدیک رفتم و سلام دادم. خیلی با خوشرویی جوابم را داد ولی بر چهره اش غمی بزرگ نشسته بود و خیلی راحت می شد این را فهمید. سوالم را پرسیدم. گفت آن پسر بچه محمد پسرم است و آن مرد هم که با ماشین ما را آورد معلمش بود. علت معلولیت فرزندش را پرسیدم، گفت: محمد مادرزاد معلول جسمی حرکتی شدید به دنیا آمده است. 

برایم جالب بود و تصمیم گرفتم بیشتر با محمد و معلمش آشنا شوم و طی هماهنگی با آموزش و پرورش شهرستان سقز به مدرسه شهید ترکمان رفتم. زنگ تفریح بود بچه ها همه مشغول بازی بودند. از سالن مدرسه که عبور کردم محمد را دیدم که در یک گوشه سالن روی ولیچر در حال خیار خوردن نشسته بود و کارت انتظامات نیز برگردنش بود. به دفتر رسیدم و با معرفی خود، هدف از آمدنم را به مدرسه برای آقای حسینی مدیر مدرسه تشریح کردم. مدیر نیز با استقبال گرمی پذیرای ما شد.

آقای حسینی ابتدا به شرح حال مختصری از محمد پرداخت و گفت: ما محمد را در مدرسه به اسم "سرحد عبدی" می شناسیم و در واقع محمد اسم مستعارش می باشد.

وی اضافه کرد: خانواده سرحد قبل از محصل شدن وی در روستای خوشه دره سرشیو زندگی می کردند و فقط به خاطر سرحد به شهر آمدند تا او را در یکی از مدارس ثبت نام کنند و از درس و تحصیل جای نماند.

حسینی صبر و سعه صدر پدر و مادر سرحد را تحسین برانگیز دانست و افزود: باوجود اینکه سرحد یک معلول جسمی حرکتی شدید می باشد ولی دارای خلاقیت و ذهنیت خوبی است که این در جای خود برای سایر همکاران من غیر باورکردنی بود.

مدیر مدرسه شهید ترکمان با بیان اینکه سرحد هم اکنون در پایه سوم دوره اول درس می خواند، ادامه داد: در یک سال اول سرحد خیلی در کلاس درس بی طاقتی می کرد و مادرش در آن یکسال روبروی کلاس درس و سرحد می نشست تا مبادا عاجز شود. تا اینکه به مرور زمان سرحد به محیط خو گرفت و در میان دانش آموزان احساس راحتی کرد ولی با این وجود مادرش همیشه کنارش بود و او را از مسافتی دور با بغل به مدرسه می آورد و والدینش پس از یک سال با کمک چندین نفر برایش یک ویلچر تهیه کردند که ما برای راحتی وی مسیر ورود و خروجش را از سایر دانش آموزان جدا کردیم.

دانش آموز معلول، ویلچر، معلم، سرحد عبدی، معلوم جسمی حرکتی، هفته معلم

حسینی با بیان اینکه در طی این سه سال زحمات معلمین سرحد در کلاس نیز غیر قابل توصیف است، گفت: کارهایی که در این سالها برای سرحد صورت گرفته قطعا در باب وظیفه بوده است نه ترحم.

وی در ادامه از زحمات آقای شریف سلیم زاده معلم کلاس سوم سرحد تشکر کرد و افزود: سال گذشته از پنجره مدرسه دیدم که آقای سلیم زاده سرحد را با بغل از ماشین خودش پیاده کرد و بر روی ویلچر نشاند برایم جالب بود وقتی به دفتر آمد از وی پرسیدم که از کی سرحد را با ماشین خودتان به مدرسه می آورید؟ پاسخ داد چند ماهی می شود که رفت و برگشت سرحد به مدرسه و خانه با ماشین وی انجام می شود و من از این قضیه بی خبر بودم و در حال حاضر این معلم به مدت دوسال است که بدون هیچ چشمداشتی این کار را برعهده گرفته است.

در ادامه به کلاس درس سرحد رفتیم. در کنار معلمش نشسته بود و مشغول نوشتن بود ابتدا از خوبی های معلمانش گفت: برای آنان و والدینش آرزوی سلامتی کرد.

دانش آموز معلول، ویلچر، معلم، سرحد عبدی، معلوم جسمی حرکتی، هفته معلم

سرحد در ادامه تنها یک خواسته داشت و گفت: روی این ویلچر واقعا اذیت می شوم و باتوجه به اینکه پدرم یک کارگر ساده و فصلی است بنابراین نمی تواند یک ویلچر خوب و راحت برای من تهیه کند و امیدوارم مسئولین امر و یا خیرین شهرستان مرا یاری کنند.

 آقای سلیم زاده نیز از بهترین روزهای تدریسش برای ما گفت و افزود: از روزی که با سرحد آشنا شده ام واقعا احساس راحتی و آرامش درونی دارم و امیدوارم همه در امتحان بزرگ الهی سربلند و پیروز باشیم.
 

دانش آموز معلول، ویلچر، معلم، سرحد عبدی، معلوم جسمی حرکتی، هفته معلم

آقای سلیم زاده درود بر شرفت، مردانگیت پابنده باد، سرحد جان دنیایت با روزگار ما فرسنگ ها فاصله دارد، اگر از حال و روزت بنویسم قلمم لنگ نوشتن می شود، می دانم گاهی نه بلکه هرثانیه دلت هوای قدم زدن میخواهد، میدانم نگاه به کفش و جاکفشی حالت را از هر رفتنی به هم میزند. تو آدم مهم و بزرگی هستی، پدرت با تلاش و کوشش و کار سختش و مادرت با مهر و بزرگواریش این را به تو ثابت کرده اند.
تو بزرگی و من شخصاً بزرگیت را تحصین می کنم زیرا برای تو آرزو معنا ندارد تو فقط خواستن را خواهانی و خواسته هایت با بزرگ مردی آسمانی، با فلسفه ی عشق و تدریس معلمت در مدرسه علم و ادب تحقق یافت.

سرحد جان تو میتوانی و من به تواناییت ایمان دارم و ایمان من، به من میگوید که تو روزی برای خودت شخص مهمی خواهی شد.

هنگامی که تو را دیدم با خود سوگند یاد کردم که به همه عشق بورزم زیرا همه چیز و همه کس ارزش عشق دارند، و چه خوب شد که عشق ما همه از تو سرچشمه گرفت و از امروز وجودمان را آغشته به عشق کردیم.

آقای سلیم زاده، استاد عشق و محبتی که در تدریست آموخته ها و وجودت بوی ناب آدمی را به همراه دارد، کاش میدانستم در کدامین جای جهان آدمهایی از نمونه تو پیدا می شود تا همه را به ایران بیاورم و کشورم را از عشق و عطر تو لبریز کنم گرچه تو خود به تنهایی دریایی از مهر و عطوفتی، دریایی که تلاطمش هیچ کلاس درسی را آزار ندارد، دریایی که امواجش مردانگی را به ساحل مدرسه کشاند.

ای معلم سرحد، بی گمان راه تو راه پیامبران است و بس ...

آقای سلیم زاده تو عاشقانه ترین صحنه دنیا را به تصویر کشاندی و کار مقدس تو سرحد را از هر نیازی بی نیاز کرد.

با وجود تو هر دانش آموزی دلش ویلچر میخواهد، سرحد پسر 9ساله ی خوشبخت است که هر روز مسیر خانه به مدرسه و بلعکس آن را با تو می پیماید و این تو بودی که که نذاشتی سرحد حسرت مدرسه و همکلاسی هایش به دلش بماند.

تو عزیزی سرحد جان هم برای دیگر هم خونی هایت، برای پدر و مادرت و هم برای همکلاسی هایی که بزرگترین افتخارشان آشنایی با توست تو برای کل مدرسه و آن نیز اثبات شده است. معلم کلاس اول و دوم تو نیز به همین بزرگی ایی که هستی همچنان دوستت دارند.

سرحد جان کاش پا قابل بخشیدن بود، آن زمان نه تنها معلمانت بلکه همه داوطلب بخشیدن بودن و این بخشش را فقط معلم تو به همه آموخت پس بدان که پاهای تو خوب شدنیست و تو می توانی.

برایت بهترین ها را خواهانم گرچه بهترین ها تمام صفاتی است که معلم تو دارد و این دیگر خواسته نیست بلکه آرزو ایی برآورده شده است...

و برای تو ای استاد ایمان، لایق آنی که عشقت بازتاب جهانی کند تا آنان که از عشقت بی نصیبند مهرت در دل و خونشان جاری شود.

و در آخر اینکه در آرزوی روزی هستم که ویلچر آنچنان پیشرفته ای درست شود که سرحد و امثال سرحد از هیچ چیز و هیچ کس باز نمانند.
 

دانش آموز معلول، ویلچر، معلم، سرحد عبدی، معلوم جسمی حرکتی، هفته معلم
دانش آموز معلول، ویلچر، معلم، سرحد عبدی، معلوم جسمی حرکتی، هفته معلم

دانش آموز معلول، ویلچر، معلم، سرحد عبدی، معلوم جسمی حرکتی، هفته معلم

از راست به چپ: مدیر دبستان، معلم کلاس سوم، معلم کلاس دوم، معلم کلاس اول

دانش آموز معلول، ویلچر، معلم، سرحد عبدی، معلوم جسمی حرکتی، هفته معلم

 

انتهای پیام/

گولان، هه وال، شاره که م سه قز، سقز، کوردستان، سایت خبری، شهرستان سقزبرچسب ها :

دانش آموز معلولویلچرمعلمسرحد عبدیمعلوم جسمی حرکتیهفته معلم

نظرات کاربران :

رشيد [دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 | 10:10] پاسخ

كار آقاي سليم زاده قابل تحسين است اما سوال اين است كه چرا تا كنون در وزارت آموزش و پرورش سازمان و يا نهاد و يا ...تشكيل نشده تا اينگونه دانش آموزان را شناسايي و كمك نمايد مخصوصا معلولين را تا زحمات اينگونه افراد به دوش معلمش كه خود دهها مشكل دارد نيفتد اميد وارم مسئولين آماري كلي از اينگونه دانش آموزان تهيه و از طريق قانوني براي آنها حق و حقوقي قايل شوند زيرا اينگونه افراد تنها مشكل رفت و آمد ندارند بلكه مشكلات ديگري هم دارند كه معلم از عهده انجام آن بر نمي آيد

عبدالله [سه شنبه 21 اردیبهشت 1395 | 08:34] پاسخ

جناب اقای سلیم زاده درود بر شرفتان. امید است نمونه شما زیاد و زیادتر شود. پاداش این عمل زیبای شما نزد حضرت حق است و بس...

امامی [پنجشنبه 23 اردیبهشت 1395 | 00:47] پاسخ

درود بر شما معلم عزیز انشالله نمونه همچنین انسانهایی بیشتر بشه

آژوان [دوشنبه 3 خرداد 1395 | 14:43] پاسخ

ماموستای گه وره به راستی ریگای تو ریگای پیغمبرانه.. یاخوا لشت ساغ بئ وته مه نت دریژ..

دیدگاه های ارسالی شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نام *
 

کد امنیتی
 
   
آخرین اخبار
پربازدیدترین های یک ماه اخیر

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

تلگرام، گولان سقز، شبکه های اجتماعی، همراه باگولان

بیمارستان، نوبت اینترنتی، بیمارستان امام خمینی، کلینک تخصصی، درمانگاه چشم، متخصص داخلی، زنان و زایمان، گوش، حلق و بینی، رزرو نوبت اینترنتی، متخصص کلیه و مجاری، ارتوپدی، قلب، بیمارستان امام خمینی سقز، بیمارستان بعثت، بیمارستان توحید، بیمارستان قدس،بیمارستان فجر مریوان، بیمارستان امام حسین بیجار، بیمارستان شهید بهشتی قروه، بیمارستان بوعلی مریوان، بیمارستان صلاح الدین ایوبی بانه، بیمارستان سقز، بیمارستان سنندج، بیمارستان مریوان، بیمارستان بیجار، بیمارستان قروه، بیمارستان بانه

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

کسب و کار، تجارت، آگهی، خوش فروش، رایگان، تبلیغات، ایران، کامپیوتر، پوشاک، مواد غذایی، آموزش، بهزاد مرادی سقز

شبکه، فضای مجازی، کانال اطلاع رسانی، شبکه ایرانی، رسانه، موبایل، گوشی

فراخوان، خبرنگاری، سقز، اطلاع رسانی، سایت گولان، گولان سقز، پوستر

گولان سقز، پخش زنده، شبکه های استانی، شبکه ملی، شبکه های صدا وسیما، شبکه سه، کردستان